مخازن

تولید مخازن هوای فشرده و گاز نیتروژن ساخت Air Tools .

مخازن هوای فشرده تولیدی این شرکت در قالبت ۲ استاندارد Asme & Air Tools عرضه می گردد .

در خصوص مخازن مطابق با استاندارد Asme طبیعتا از خرید متریال تا صدور Final Book تمامی مراحل تولید مطابق با استاندارد مذکور صورت خواهد گرفت .

مخازن مطابق با استاندارد Air tools از نظر متریال ، ضخامتها ، اندازه ها ، پروسه های جوش ، پروسه رنگ آمیزی و … مشابه استاندارد Asme می باشد و پس از ساخت تست هیدرواستاتیک نیز صورت خواهد گرفت ، در خصوص این مخازن بجای final book  نیز Air Tools Data Sheet ارائه می گردد .

مخازن استاندارد Air Tools  به جز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پروژه های کلان فلزات مناسب سایر صنایع بوده و دارای گارانتی  ۵ ساله می باشد .

جهت دریافت کاتالوگ مربوطه به کاتالوگ جامع Air Tools مراجعه نمایید .