بوستر کمپرسور

عرضه بوستر کمپرسورهای ساخت شرکتهای Boge آلمان با گارانتی Air Tools .
جهت ایجاد فشار بیش از ۱۳bar در ظرفیتهای بیش از ۲m3/min بهترین راه استفاده از یک خط کامل کمپرسور اسکرو و افزودن بوستر کمپرسور جهت تقویت فشار می باشد ، در این حالت هوای محیط توسط کمپرسور اسکرو مکش و به فشار ۱۰bar رسیده ، توسط درایر رطوبت زدایی و توسط فیلتراسیون فرآوری گردیده و وارد بوستر کمپرسور می گردد و بوستر کمپرسور نیز فشار را ۴۰bar و بالاتر ( بنا به نیاز پروژه ) افزایش خواهد داد .
مزیت استفاده از بوستر کمپرسور به جای کمپرسورهای فشار قوی ، استهلاک کمتر آن بوده ، در واقع وقتی به جای هوای آزاد محیط ، هوای فشرده با فشار ۱۰bar و بصورت خشک و با کمترین روغن وارد بوستر کمپرسور می گردد ، مطمئنا استهلاک کمپرسور تقویت کننده بسیار کمتر و در نتیجه طول عمر آن بالاتر خواهد بود .
Air Tools آماده ارائه بوسترکمپرسورهای ساخت شرکت Boge آلمان و ارائه خدمات پس از فروش آن می باشد .

 

دریافت کاتالوگ