درایرهای تبریدی

عرضه درایرهای تبریدی ساخت شرکتهای ATS & MTA ایتالیا و Mikropor ترکیه با گارانتی Air Tools .
شک نکنید هزینه کردن برای درایر یک سرمایه گذاری فوق العاده است . در صورتیکه لوله کشی هوای فشرده مجموعه فلزی بوده و حتی مصرف کننده به رطوبت حساس نباشد ، نصب درایر ( چه جذبی و چه تبریدی ) الزامی است .
جهت اثبات موضوع فوق فقط کافی است در نظر داشته باشید ، عدم نصب درایر یعنی خوردگی خط لوله کشی ( البته به مرور زمان ) و سپس ایجاد نشتی ها ، یک روزنه به قطر ۱ میلیمتر ، در فشار کاری ۷bar تا ۷۰۰ لیتر بر دقیقه هوای فشرده را هدر خواهد داد ، جهت تولید ۷۰۰ لیتر هوای فشرده به کمپرسوری با توان ۵ کیلووات نیاز است . این عدد فقط مربوط به یک نشتی و به قطر ۱ میلیمتر است !!!
Air Tools بر اساس موقعیت جغرافیایی ، نوع و برند کمپرسور مستقر در سایت و سایر موارد مرتبط با درایر ، پیشنهادات فنی و مالی خود را از برندهای فوق ارائه خواهد نمود .

کاتالوگ MTA

…………………………………………..

کاتالوگ ATS

…………………………………………..

کاتالوگ Mikropor